Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NÂNG CẤP HỆ THỐNG HẠCH TOÁN TỰ ĐỘNG CÁC GIAO DỊCH NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TẠI VCBS

Thứ 4, 07/10/2020

Kính gửi: Quý khách hàng,

Với mục tiêu ngày càng hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp tới Khách hàng, kể ngày 07/10/2020, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã hoàn thiện việc nâng cấp hệ thống hạch toán tự động các giao dịch nộp tiền vào tài khoản chứng khoán tại VCBS và triển khai chính thức tới Khách hàng.

Theo đó,VCBS xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý khách hàng nội dung cập nhật về việc nộp tiền vào tài khoản chứng khoán tại VCBS cụ thể như sau:

STT

Hình thức nộp tiền

Hướng dẫn chi tiết

01

Chuyển tiền trực tuyến qua kênh VCB Digibank phiên bản trình duyệt web

Sử dụng dịch vụ Nộp tiền chứng khoán tại mục Nạp tiền trên VCB Digibank (Chi tiết tại: http://www.vcbs.com.vn/vn/Utilities/Index/62)

02

Chuyển tiền trực tuyến qua các ứng dụng ngân hàng khác mục 01/ Nộp tiền tại các quầy giao dịch

Chuyển tiền vào tài khoản theo các thông tin sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCPNTVN

- Số tài khoản: 0011002475230 tại Vietcombank - Sở giao dịch

- Nội dung: 009Cxxxxxx, Nguyen Van A, chuyen tien (Nguyen Van A là tên chủ tài khoản chứng khoán).

Lưu ý: Quý Khách hàng đảm bảo ghi đúng theo nội dung chuyển tiền hướng dẫn như trên để hệ thống có thể ghi nhận và hạch toán tự động.

Trân trọng./.

Theo VCBS