Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGỪNG GIAO DỊCH ĐỂ THỬ NGHIỆM TOÀN THỊ TRƯỜNG NGÀY 24.01.2018

Thứ 3, 23/01/2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc:Tiếp tục ngừng giao dịch để thử nghiệm toàn thị trường vào ngày 24/01/2018 tại Sở GDCK TP.HCM

Sở GDCK TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống giao dịch ngày 22/01/2018. Được sự đồng ý của UBCKNN, để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục tạm ngừng giao dịch ngày 24/01/2018 để kiểm thử với các công ty chứng khoán thành viên toàn thị trường trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

Sở GDCK TP.HCM xin cám ơn sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư.

Trân trọng./.

Theo HSX