Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

Tài liệu giới thiệu sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW)

Thứ 5, 01/03/2018

Kính gửi: Quý nhà đầu tư,

Với mong muốn cung cấp tới nhà đầu tư thông tin về Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), Sở giao dịch chứng khoán TPHCM đã chuẩn bị tài liệu chi tiết giới thiệu về Sản phẩm này. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

 

Theo VCBS