Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

Thông báo lãi suất trái phiếu VCBS_BOND_2017_02 kỳ tính lãi 03/01/2018 – 03/07/2018

Thứ 4, 03/01/2018

THÔNG BÁO

Căn cứ:

-          Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu VCBS_BOND_2017_02 ngày 26/05/2017(Mục 3.5 – Lãi suất);

-         Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND của SGD – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN tại thời điểm 11:00 sáng ngày xác định lãi suất (03/01/2018).

            Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo lãi suất trái phiếu VCBS_BOND_2017_02 áp dụng cho 

 

 

 

 

 

 

Theo Chinadaily