Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

Thông báo về lịch nghỉ giao dịch năm 2019

Thứ 2, 10/09/2018
Căn cứ Công văn số 6519/VPCP-KGVX ngày 11/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 3329/UBCK-PTTT ngày 25/5/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2019, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2019 cụ thể như sau:
 
TT Sự kiện Ngày nghỉ giao dịch theo Luật  Lao động
1 Tết Dương lịch Nghỉ 02 ngày.
Nghỉ từ Thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết Thứ Ba, ngày 01/01/2019.
2 Tết Nguyên Đán Nghỉ 05 ngày.
Nghỉ từ Thứ Hai ngày 04/02/2019 (tức 30 Tết Âm lịch) đến hết Thứ Sáu ngày 08/02/2019 (tức mùng 4 tết Âm lịch).
3 Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch) Nghỉ 01 ngày
Thứ Hai ngày 15/4/2019 (Nghỉ bù theo Luật Lao động).
4 Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 Nghỉ 03 ngày.
Nghỉ từ Thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết Thứ Tư ngày 01/5/2019.
5 Quốc khánh 02/9 Nghỉ 01 ngày. Thứ Hai ngày 02/9/2019.
 
Trân trọng thông báo./.
Theo VCBS