Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

Thông báo về việc Hướng dẫn các giao dịch thực hiện quyền mua cho cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Thứ 6, 04/05/2018

Căn cứ :

 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ Đại lý đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký năm 2018 số 01_HVN-VCBS-2018 ngày 09/04/2018 giữa Tổng Công ty Hàng không – CTCP (HVN) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) và Phụ lục kèm theo.

Liên quan đến đợt thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP năm 2018, kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2018, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ thực hiện các thủ tục nhận đăng ký quyền mua, chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm cổ phiếu HVN chưa lưu ký. Chi tiết thông tin như sau:

1. Thông tin của sự kiện quyền:

- Mã chứng khoán: HVN

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 191.191.377 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 15,5753% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý;

+ Nếu chào bán tiếp số cổ phần không phân phối hết sẽ đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác;

+ Số cổ phiếu chào bán tiếp nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 7699 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 15,5753%, cổ đông A được mua 7.699*15,5753%=1.199,142347 cổ phiếu phát hành thêm. Theo nguyên tắc tính toán và làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua 1.199 cổ phiếu mới phát hành thêm. Đối với 0,142347 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT quyết định theo phương án nêu trên.

2. Điểm giao dịch và tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua chứng khoán:

Cổ đông sở hữu quyền mua thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền mua hoặc thực hiện quyền mua phải trực tiếp hoặc ủy quyền hợp lệ cho người đại diện đến tại các Điểm giao dịch của VCBS, cụ thể:

VCBS Hội sở chính

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.39366993 (ext: 192)

Tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua:

 • Số tài khoản: 0681000012550
 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 • Mở tại: VCB HSC
 • Nội dung: Tên cổ đông/Số ĐKSH (số CMTND/GPĐKKD) nộp tiền mua…. cổ phiếu phát hành thêm HVN

VCBS chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7, toà nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 028.38200799 (ext: 621;630;625;629;626)

Tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua:

 • Số tài khoản: 0371003749395
 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN HCM
 • Mở tại: VCB CN Tân Định
 • Nội dung: Tên cổ đông/Số ĐKSH (số CMTND/GPĐKKD) nộp tiền mua…. cổ phiếu phát hành thêm HVN

VCBS chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 12, 247 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại liên hệ: 02363.888991 (ext: 822)

Tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua:

 • Số tài khoản: 0041000950140 
 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng
 • Mở tại: VCB CN Đà Nẵng
 • Nội dung: Tên cổ đông/Số ĐKSH (số CMTND/GPĐKKD) nộp tiền mua…. cổ phiếu phát hành thêm HVN

3. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua

3.1. Thời gian thực hiện:

Trong giờ làm việc từ ngày 07/05/2018 đến ngày 20/06/2018

3.2. Thủ tục thực hiện:

- Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trong thời gian nêu trên và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

- Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua trực tiếp[LTTN1]  hoặc ủy quyền hợp lệ cho người đại diện hợp pháp để làm thủ tục chuyển nhượng tại các Điểm giao dịch của VCBS.

- Việc xác nhận chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm được thực hiện trong vòng 01 (một) ngày sau khi VCBS tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Bên nhận chuyển nhượng chỉ được thực hiện đặt mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi có xác nhận của VCBS.

3.3. Hồ sơ bao gồm:

 • 03 bản Giấy Đề nghị chuyển nhượng quyền mua
 • 01 bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua
 • 01 bản sao Biên lai nộp tiền phí, thuế chuyển nhượng của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (tài liệu chứng minh đã nộp tiền)
 • Phí chuyển nhượng quyền mua: Theo biểu phí VCBS từng thời kỳ
 • Hồ sơ nhận diện đối với khách hàng là cá nhân:

- 01 bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực của cổ đông (kèm bản gốc để đối chiếu)

- Hoặc 01 bản gốc Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có) và 01 bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực của người được UQ (kèm bản gốc để đối chiếu) (nếu người đi làm thủ tục là Người được ủy quyền)

 • Hồ sơ nhận diện đối với khách hàng là tổ chức:

- 01 Bản sao công chứng Giấy Đăng ký kinh doanh

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD của Người đại diện theo pháp luật

- Bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền và CMND/CCCD của Người được ủy quyền (nếu có)

- Giấy giới thiệu và CMND/CCCD của người được giới thiệu đi giao dịch

4. Thủ tục thực hiện quyền mua

4.1. Thời gian thực hiện:

Trong giờ làm việc từ ngày 07/5/2018 đến 14h00 ngày 02/7/2018

4.2. Thủ tục thực hiện:

- Cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đăng ký và nộp tiền đặt mua chứng khoán vào tài khoản ngân hàng của VCBS (nêu tại Điều 2 thông báo này).

- Cổ đông nộp tiền đặt mua, đăng ký đặt mua chứng khoán sau thời hạn quy định (sau 14h00 ngày 02/07/2018) sẽ không được hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm.

4.3. Hồ sơ bao gồm:

 • 02 bản Giấy Đăng ký mua chứng khoán
 • 01 bản sao biên lai nộp tiền (hoặc tài liệu chứng minh đã nộp tiền).
 • Hồ sơ nhận diện với khách hàng là cá nhân:

- 01 bản sao CMND/CCCD của cổ đông còn hiệu lực (kèm bản gốc để đối chiếu)

- Hoặc: 01 bản gốc Văn bản ủy quyền hợp lệ và 01 bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực của người được cổ đông ủy quyền (kèm bản gốc để đối chiếu) (nếu người đi làm thủ tục là Người được ủy quyền)

 • Hồ sơ nhận diện với khách hàng là tổ chức:

- 01 Bản sao công chứng Giấy Đăng ký kinh doanh

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD của Người đại diện theo pháp luật

- Bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền và CMND/CCCD của Người được ủy quyền (nếu có)

- Giấy giới thiệu và CMND/CCCD của người được giới thiệu đi giao dịch

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS