Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS BỔ NHIỆM TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Thứ 4, 10/10/2018

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-VCBS-TCĐT ngày 10/10/2018 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai như sau:

- Bổ nhiệm ông Hà Trọng Lâm giữ chức vụ Trưởng Văn phòng Đại diện VCBS tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 10/10/2018.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS