Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU MIC

Thứ 5, 06/07/2017

VCBS hiện đang chào bán 41 tỷ trái phiếu MIC_BOND_2016_01 và MIC_BOND_2016_02 với mức lợi suất 8.75%/năm (lãi suất ghi sổ là 9%/năm). Trong trường hợp Khách hàng không còn nhu cầu sở hữu trái phiếu, VCBS cam kết hỗ trợ Khách hàng bán hết số trái phiếu đang sở hữu với mức lợi suất trái phiếu là 9%/năm.

Thông tin về trái phiếu MIC:                                                               

Tổ chức phát hành

Công ty Cổ Phần Masan

Kỳ hạn

02 (hai) năm

Mệnh Giá

100.000.000 VND/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng Việt Nam)

Khối lượng đăng ký mua tối thiểu

1.000.000.000 VND (một tỷ đồng Việt Nam).

Ngày phát hành

19/09/2016 (Trái phiếu MIC_BOND_2016_01) 06/12/2016 (Trái phiếu MIC_BOND_2016_02)

Hình thức phát hành

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ (Chủ Sở Hữu Trái phiếu sẽ được cấp một Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu).

Lãi suất trái phiếu

Lãi suất cố định là 9%/ năm.

Kỳ hạn trả lãi        

6 tháng/ lần kể từ ngày phát hành Trái phiếu cho đến ngày kết thúc kỳ hạn (Ngày đáo hạn).

 

Theo VCBS