Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MIC_BOND_2017_01 VỚI LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH 9%/NĂM

Thứ 4, 05/04/2017

Với mong muốn tiếp tục mang tới Quý Khách hàng những hình thức đầu tư đa dạng, an toàn và hiệu quả, VCBS trân trọng giới thiệu cơ hội đầu tư trái phiếu MIC_Bond_ 2017_01 với lãi suất cố định 9%/năm, chi tiết như sau:

Tổ chức phát hành

Công ty Cổ Phần Masan

Tổng giá trị phát hành

200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ đồng Việt Nam).

Đối tượng phát hành

Cá nhân, tổ chức Việt Nam, nước ngoài.

Kỳ hạn

02 (hai) năm

Mệnh Giá

100.000.000 VND/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng Việt Nam)..

Khối lượng đăng ký mua tối thiểu 1.000.000.000 VND (một tỷ đồng Việt Nam).

Ngày phát hành

04/2017

Hình thức phát hành

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ (Chủ Sở Hữu Trái phiếu sẽ được cấp một Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu).

Lãi suất trái phiếu

Lãi suất cố định là 9%/ năm.

Kỳ hạn trả lãi

6 tháng/ lần kể từ ngày phát hành Trái phiếu cho đến ngày kết thúc kỳ hạn (Ngày đáo hạn).

1)      Lợi ích đối với các nhà đầu tư

- Cơ hội đầu tư và sở hữu trái phiếu của tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

- Tối ưu hóa phương án đầu tư bằng cách đa dạng hóa danh mục, phân tán rủi ro mà vẫn hưởng lợi suất đầu tư hấp dẫn.Trái phiếu Masan cũng ít rủi ro hơn rất nhiều các kênh đầu tư khác như cổ phiếu, bất động sản, vàng.

- Trong giai đoạn mặt bằng lãi suất huy động tiết kiệm thấp như hiện nay thì lãi suất trái phiếu Masan rất hấp dẫn và có tính linh hoạt cao, hạn chế rủi ro lạm phát.

- Thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trước ít nhất mười lăm (15) Ngày Làm Việc so với Ngày Thanh Toán Trước Hạn.

2)      Nhà đầu tư bán lại Trái phiếu

- VCBS sẽ là đầu mối mua lại trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trái phiếu trước Ngày đáo hạn.

- Room tối đa là 20% tổng giá trị phát, VCBS sẽ dừng nhận Đơn bán TP của NĐT khi hết hạn mức.

3)      Phương thức thanh toán gốc và lãi

- Tiền gốc mỗi Trái phiếu sẽ được hoàn trả một lần vào (i) vào Ngày Đáo Hạn, (ii) vào Ngày Thanh Toán Trước Hạn, (iii) vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc bằng cách khác và (iv) ngay khi có yêu cầu của Các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (sau ngày đến hạn của khoản tiền gốc của Trái Phiếu đó).

- Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được trả sau định kỳ sáu (06) tháng/lần. Trái phiếu được hưởng lãi kể từ Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm, ngày nào đến trước trong số các ngày sau: (i) Ngày Thanh Toán Trước Hạn, (ii) Ngày Đáo Hạn, (iii) hoặc vào ngày mà Trái Phiếu đó đến hạn do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc bằng cách khác.

- Lãi Suất được áp dụng đối với số ngày thực tế đã trôi qua được tính trên cơ sở một năm có ba trăm sáu mươi (360) ngày (không bao gồm ngày Thanh toán).

4)      Tài sản đảm bảo của trái phiếu

- TSBĐ luôn phải đảm bảo duy trì = 200% tổng giá trị Trái phiếu lưu hành.

- TSBĐ là cổ phiếu MSN niêm yết, có thanh khoản tốt, được phong tỏa 2 lần tại VCBS và VSD.

- Đại lý quản lý TSBĐ: Vietcombank CN Thăng Long.

- TSBĐ bổ sung:

+ Giảm giá CP MSN 20%: bổ sung cổ phiếu hoặc tiền.

+ Giảm giá CP MSN 30%: bổ sung tiền.

+ Nếu Giá trị TSBĐ (tính trên số cổ phiếu phong tỏa tại VCBS) giảm còn 1,34 lần Giá trị Trái phiếu lưu hành (tỷ lệ TSBĐ/ dư nợ cho vay của NHTM đối với MSN) thì VCBS có quyền bán cổ phiếu MSN.

5)      Mục đích phát hành

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ của Masan (kể cả các khoản nợ mà chủ sở hữu và/hoặc các công ty con của Masan là bên cho vay) và tăng quy mô vốn hoạt động của Masan.

6)      Các tổ chức liên quan đợt phát hành

Tổ Chức Bảo lãnh Phát Hành: Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.  

Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng: Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.

Theo VCBS