Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG

Thứ 5, 31/12/2020

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBCK ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Công ty chứng khoán (chi tiết).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Văn phòng đại diện Hải Phòng với nội dung như sau:

Địa điểm mới: Tầng 2, số 09 lô 22B, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS