Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH GIẢNG VÕ

Thứ 5, 31/12/2020

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBCK ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Phòng giao dịch công ty chứng khoán (chi tiết).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Phòng giao dịch Giảng võ với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Phòng giao dịch Cát Linh.

Địa điểm Phòng giao dịch: Tầng 1, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS