Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH TÂY HỒ

Thứ 6, 05/02/2021

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBCK ngày 05/02/2021 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Phòng giao dịch công ty chứng khoán (chi tiết).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Phòng giao dịch Tây Hồ với nội dung như sau:

Tên Phòng giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Phòng giao dịch Trung Hòa Nhân Chính.

Địa điểm Phòng giao dịch: Tầng 1, lô 3 ô 4.1 cc đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS