Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Thứ 6, 29/12/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Quyết định số 63/GPĐC-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 29/12/2017 về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 4 năm 2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.

Nội dung: Giấy phép điều chỉnh

2. Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 29/12/2017.

Trân trọng./.

Theo VCBS