Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 11 NĂM 2018

Thứ 3, 04/12/2018

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 11 năm 2018.

Nội dung chi tiết tại đây: File đính kèm.

Trân trọng./.

Theo VCBS