Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Thứ 6, 08/11/2019

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-UBCK ngày 07/11/2019 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Chi nhánh Công ty chứng khoán.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng như sau:

Địa điểm Chi nhánh mới: Tầng 12, Số 251 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Trân trọng./.

Theo VCBS