Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA KHẢO SÁT - NHẬN NGAY VOUCHER

Thứ 2, 30/10/2017

1. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng tham gia khảo sát của VCBS bằng phương thức trực tuyến/ gọi điện/ email.

2. Thời gian tham gia khảo sát: Từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 10/11/2017.

Lưu ý: Chương trình khuyến mại khi tham gia khảo sát sẽ kết thúc khi hết thời gian triển khai chương trình khảo sát hoặc khi VCBS thông báo hết ngân sách trả thưởng tối đa 200.000.000 VNĐ (hai trăm triệu đồng), tùy điều kiện nào đến trước.

3. Nội dung chương trình:

- Tặng Voucher Phí giao dịch trả trước 100.000 VNĐ cho 2.000 khách hàng đầu tiên tham gia khảo sát hợp lệ(Ghi chú: Mỗi khách hàng chỉ được tặng 1 voucher trong suốt chương trình khảo sát)

- Thời hạn hiệu lực của voucher: 1 tháng kể từ ngày trả thưởng (Bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ)

4. Điều kiện, điều khoản của chương trình

4.1 Điều kiện nhận thưởng

a. Đối với khách hàng có tài khoản tại VCBS

Khách hàng có tài khoản tại VCBS đủ điều kiện nhận thưởng khi đáp ứng được các tiêu chí sau:

- Thực hiện khảo sát trong thời gian hiệu lực của chương trình khảo sát.

- Khảo sát trả lời đầy đủ các câu hỏi theo hướng dẫn.

- Câu trả lời của chính khách hàng, không thực hiện thay cá nhân khác.

- Khách hàng đăng ký thông tin nhận thưởng là số tài khoản đang hoạt động tại VCBS và số điện thoại đăng ký mở tài khoản đó.

b. Đối với khách hàng chưa có tài khoản tại VCBS

Khách hàng chưa có tài khoản tại VCBS đủ điều kiện nhận thưởng khi đáp ứng được các tiêu chí sau:

- Thực hiện khảo sát trong thời gian hiệu lực của chương trình khảo sát.

- Khảo sát trả lời đầy đủ các câu hỏi theo hướng dẫn.

- Câu trả lời của chính khách hàng, không thực hiện thay cá nhân khác.

- Khách hàng tiếp nhận hướng dẫn và thực hiện mở tài khoản tại VCBS trong vòng 15 ngày kể từ ngày VCBS liên hệ.

4.2 Cách thức trả thưởng

- Năm ngày sau khi khách hàng thực hiện khảo sát hợp lệ, VCBS sẽ thông báo về việc trả thưởng đến từng khách hàng qua các kênh: cập nhập nôi dung sao kê, và/hoặc email, và/hoặc SMS.

- VCBS sẽ ghi có số tiền thưởng vào Phí trả trước vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại VCBS.

- Trường hợp khách hàng không có tài khoản chứng khoán tại VCBS, Trung tâm hỗ trợ khách hàng sẽ hỗ trợ khách hàng mở tài khoản và thực hiện trả thưởng vào tài khoản khách hàng.

- Tiền thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không được chuyển, rút ra ngoài. Tiền thưởng chỉ được dùng vào việc thanh toán phí giao dịch khớp lệnh trong thời hạn hiệu lực.

- Chỉ thực hiện trả thưởng đối với Khách hàng có tài khoản chứng khoán tại VCBS.

4.3 Thời gian trả thưởng

- Tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng và ngân sách trả thưởng của VCBS còn số dư, VCBS sẽ thực hiện trả thưởng vào tài khoản chứng khoán cho khách hàng.

4.4 Hướng dẫn sử dụng Voucher

- Khách hàng nhận kiểm tra Voucher phí trả trước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến của VCBS

Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn Tiện ích -> Phí trả trước. Bảng thông tin Phí trả trước sẽ hiện ra với đầy đủ thông tin về Voucher VCBS gửi tặng với giá trị sử dụng, số dư khả dụng, thời hạn sử dụng.

- Thanh toán bằng Voucher phí trả trước:

Trong phiên giao dịch, khách hàng đặt lệnh, phí giao dịch sẽ được tính và trừ như giao dịch thông thường. Cuối ngày, hệ thống VCBS sẽ kiểm tra Phí trả trước trong tài khoản của khách hàng. Trường hợp có số dư khả dụng, VCBS sẽ tự động dùng Phí trả trước đó để thanh toán phí giao dịch của lệnh đặt trong ngày và hoàn lại số tiền phí tương ứng vào khoản mục tiền mặt trong tiểu khoản đặt lệnh. Trường hợp có nhiều tiểu khoản cùng đặt lệnh, hệ thống VCBS sẽ ưu tiên hoàn tiền theo thứ tự Tiểu khoản Margin thường -> Marign quick -> Thường.

5. Trách nhiệm và Quyền của VCBS

5.1 Trách nhiệm của VCBS

- VCBS sẽ thông báo về việc trả thưởng đến từng khách hàng qua các kênh Email, và/hoặc SMS.

- Số tiền thưởng sẽ được VCBS ghi Có vào Phí trả trước vào tài khoản do khách hàng cung cấp trong phần nội dung khảo sát.

5.2 Quyền của VCBS

- VCBS có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt tính hợp lệ và thực hiện các thủ tục trả thưởng cho khách hàng tham gia khảo sát.

- VCBS có quyền không thực hiện trả thưởng cho khách hàng trong trường hợp thông tin Số tài khoản hoặc Số điện thoại khách hàng cung cấp không hợp lệ.

- VCBS có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện và điều khoản chương trình khuyến mại cho phù hợp bằng cách công bố công khai trên website của VCBS: www.vcbs.com.vn.

6. Trách nhiệm và quyền của khách hàng tham gia chương trình khảo sát

6.1 Trách nhiệm của khách hàng tham gia khảo sát

- Khách hàng tham gia khảo sát có trách nhiệm cung cấp các nội dung khảo sát trung thực, theo ý chí của bản thân.

- Bằng việc tham gia khảo sát, khách hàng thừa nhận đã biết và chấp nhận tất cả các điều kiện, điều khoản của chương trình này.

6.2 Quyền của khách hàng tham gia khảo sát

- Khách hàng có quyền khiếu nại về việc trả thưởng của chương trình (nếu có) trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày VCBS thông báo trả thưởng. Hết thời gian khiếu nại trên, khách hàng được coi là đồng ý với kết quả trả thưởng của chương trình và việc trả thưởng của VCBS.

- Khách hàng mất quyền nhận thưởng nếu tài khoản của khách hàng tại VCBS không trong trạng thái hoạt động.

- Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của VCBS trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng trong giờ hành chính các ngày giao dịch: 0243.9366.990 (ext 140, 143).

Tham gia khảo sát tại đây.

Theo VCBS