Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BIỂU PHÍ

Thứ 2, 28/01/2019

Kính gửi Quý khách hàng,

Kể từ ngày 01/02/2019, VCBS thực hiện điều chỉnh biểu phí giao dịch chứng khoán.

Thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng truy cập http://vcbs.com.vn/vn/Fee/Index/11 hoặc đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng khoán để tra cứu biểu phí.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS