Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN CÁC GIAO DỊCH THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Thứ 4, 04/08/2021

Căn cứ :

  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ Đại lý đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký năm 2021 số 01-HVN-VCBS-2021 ngày 29/07/2021  giữa Tổng Công ty Hàng không – CTCP (HVN) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) và Phụ lục kèm theo.

Liên quan đến đợt thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP năm 2021, kể từ ngày 29 tháng 07 năm 2021, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ thực hiện các thủ tục nhận đăng ký quyền mua, chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm cổ phiếu HVN chưa lưu ký. Chi tiết thông tin như sau:

1. Thông tin của sự kiện quyền:

- Mã chứng khoán: HVN

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2021

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 800.000.000 cổ phiếu

- Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 56,405920% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 56,405920 cổ phiếu phát hành thêm)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

+ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. Số lượng cổ phiếu không phát hành hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng phân phối phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 7699 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 56,405920%, cổ đông A được mua 7.699*56,405920%=4.342,6 cổ phiếu phát hành thêm. Theo nguyên tắc tính toán và làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua 4.342 cổ phiếu mới từ phát hành thêm.

2. Điểm giao dịch và tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua chứng khoán:

Quý Cổ đông sở hữu quyền mua hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ sẽ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền mua hoặc thực hiện quyền mua tại các Điểm giao dịch của VCBS, cụ thể:

a. VCBS Hội sở chính

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại liên hệ:  04.39366993 (ext: 194)

Tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua:

- Số tài khoản: 0011004206033

- Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam

- Mở tại: VCB SGD

- Nội dung: Tên cổ đông/ Số CMTND/GPĐKKD nộp tiền mua…. cổ phiếu phát hành thêm HVN năm 2021

b. VCBS chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7, toà nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 028.38200799 (ext: 621;630;625;629;626)

Tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua:

Số tài khoản: 0371003749395

- Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN HCM

- Mở tại: VCB CN Tân Định

- Nội dung: Tên cổ đông/ Số CMTND/GPĐKKD nộp tiền mua…. cổ phiếu phát hành thêm HVN năm 2021

c. VCBS chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 12, số 251 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại liên hệ: 02363.888991 (ext: 822)

Tài khoản nhận tiền thực hiện quyền mua:

- Số tài khoản: 0041000950140 

- Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng

- Mở tại: VCB CN Đà Nẵng

- Nội dung: Tên cổ đông/ Số CMTND/GPĐKKD nộp tiền mua…. cổ phiếu phát hành thêm HVN năm 2021

Lưu ý: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19, VCBS sẽ tạm thời dừng tiếp nhận và xử lý trực tiếp tại một số Điểm giao dịch. Vì vậy, cổ đông có thể thực hiện quyền tại các Điểm giao dịch theo thông báo của VCBS từng thời kỳ được đăng tải trên website: www.vcbs.com.vn.

3. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua

a. Thời gian thực hiện:

Trong giờ làm việc từ ngày 05/08/2021 đến ngày 07/09/2021

b. Thủ tục thực hiện:

- Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trong thời gian nêu trên và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

- Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua trực tiếp[LTTN1]  hoặc ủy quyền hợp lệ cho người đại diện hợp pháp để làm thủ tục chuyển nhượng tại các Điểm giao dịch của VCBS.

- Việc xác nhận chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm được thực hiện trong vòng 01 (một) ngày sau khi VCBS tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Bên nhận chuyển nhượng chỉ được thực hiện đặt mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi có xác nhận của VCBS.

c. Hồ sơ bao gồm:

+ 03 bản Giấy Đề nghị chuyển nhượng quyền mua (Mẫu số 01_THQHVN)

+ 01 bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua (Mẫu số 02_THQHVN)

+ 01 bản sao Biên lai nộp tiền phí, thuế chuyển nhượng của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (tài liệu chứng minh đã nộp tiền)

+ Phí chuyển nhượng quyền mua: Theo biểu phí VCBS từng thời kỳ

+ Hồ sơ nhận diện đối với khách hàng là cá nhân:

- 01 bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực của cổ đông (kèm bản gốc để đối chiếu)

- Hoặc 01 bản gốc Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có) và 01 bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực của người được UQ (kèm bản gốc để đối chiếu) (nếu người đi làm thủ tục là Người được ủy quyền)

  • Hồ sơ nhận diện đối với khách hàng là tổ chức:

- 01 Bản sao công chứng Giấy Đăng ký kinh doanh

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD của Người đại diện theo pháp luật

- Bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền và CMND/CCCD của Người được ủy quyền (nếu có)

- Giấy giới thiệu và CMND/CCCD của người được giới thiệu đi giao dịch

4. Thủ tục thực hiện quyền mua

a. Thời gian thực hiện:

Trong giờ làm việc từ ngày 05/08/2021 đến 14h00 ngày 14/09/2021

b. Thủ tục thực hiện:

- Cổ đông sở hữu quyền mua hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua chứng khoán vào tài khoản ngân hàng của VCBS (nêu tại Điều 2 thông báo này).

- Cổ đông đăng ký đặt mua, nộp tiền đặt mua sau thời hạn quy định (sau 14h00 ngày 14/09/2021) sẽ không được thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.

c. Hồ sơ bao gồm:

+ 02 bản Giấy Đăng ký mua chứng khoán (Mẫu số 03_THQHVN)

+ 01 bản sao biên lai nộp tiền (hoặc tài liệu chứng minh đã nộp tiền).

+ Hồ sơ nhận diện với khách hàng là cá nhân:

- 01 bản sao CMND/CCCD của cổ đông còn hiệu lực (kèm bản gốc để đối chiếu)

- Hoặc: 01 bản gốc Văn bản ủy quyền hợp lệ và 01 bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực của người được cổ đông ủy quyền (kèm bản gốc để đối chiếu) (nếu người đi làm thủ tục là Người được ủy quyền)

+ Hồ sơ nhận diện với khách hàng là tổ chức:

- 01 Bản sao công chứng Giấy Đăng ký kinh doanh

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD của Người đại diện theo pháp luật

- Bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền và CMND/CCCD của Người được ủy quyền (nếu có)

- Giấy giới thiệu và CMND/CCCD của người được giới thiệu đi giao dịch

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu mẫu biểu: chi tiết theo file đính kèm.

Theo VCBS