Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TRÚNG LÔ TÀI SẢN THANH LÝ

Thứ 5, 05/07/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn đơn vị trúng lô tài sản thanh lý. Cụ thể như sau:

I. Đơn vị trúng giá mua:

1. Ông Trần Sỹ Hoàng.

2. Giá trúng: 9.250.000 VNĐ (bằng chữ: Chín triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết Hợp đồng với nhà thầu trúng thầu:

Đề nghị đơn vị trúng giá mua tài sản thanh lý nêu tại mục I Thông báo này đến làm thủ tục hoàn thiện và ký kết Hợp đồng tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam lúc 16h00 ngày 05/07/2018.

Trân trọng./.

Theo VCBS