Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TRÚNG LÔ TÀI SẢN THANH LÝ GÓI 2

Thứ 3, 18/09/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (VCBS HCM) trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham dự đăng ký mua lô tài sản thanh lý theo Thông báo số 01/TB-VCBSHCM-HĐTL ngày 07/09/2018 của VCBS HCM – Gói 2.

Chúng tôi xin thông báo kết quả lựa chọn đơn vị trúng lô tài sản thanh lý của VCBS HCM như sau:

I. Đơn vị trúng giá mua:

1. Ông Trần Văn Mỹ. Địa chỉ: Số 292, Nguyễn Thái Học, Quận 1, Tp.HCM.

2. Giá trúng: 10.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết Hợp đồng với nhà đầu tư:

Đề nghị đơn vị trúng giá mua tài sản thanh lý nêu tại mục I Thông báo này đến làm thủ tục hoàn thiện và ký kết Hợp đồng tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh lúc 9h00 ngày 19/09/2018.

Trân trọng.

Theo VCBS