Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU APROMACO_BOND_2019 ÁP DỤNG CHO KỲ TRẢ LÃI NGÀY 06/03/2021

Thứ 6, 28/08/2020

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu APROMACO_BOND_2019  phát hành ngày 22/08/2019 (Mục 7.1 – Lãi suất);

Căn cứ Thông báo về Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng VND của các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất (26/08/2020)

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng xin thông báo lãi suất trái phiếu APROMACO_BOND_2019  áp dụng cho kỳ trả lãi ngày 06/03/2021 là: 9.6 %/năm (Chín phẩy sáu phần trăm/ năm).

Trân trọng./.

Theo VCBS