Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU DAKRONG_BOND_2017 KỲ TRẢ LÃI TỪ 29/09/2018 ĐẾN 29/03/2019

Thứ 2, 24/09/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin gửi tới Quý Trái chủ lời chào trân trọng.

- Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng số 336/2017-HĐĐKTTCN ngày 25/09/2017 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCBS) và Công ty CP Thủy điện Đakrông (ĐAKRÔNG);

Với tư cách là Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái Phiếu DAKRONG_BOND_2017 do ĐAKRÔNG phát hành ngày 29/09/2017, VCBS xin thông báo tới Quý Trái chủ lãi suất trái phiếu DAKRONG_BOND_2017 áp dụng cho kỳ trả lãi từ 29/09/2018 đến 29/03/2019 là: 10.275%/năm (Mười phẩy hai trăm bảy lăm phần trăm).

Trân trọng./.

Theo VCBS