Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU DAKRONG_BOND_2019 ÁP DỤNG CHO KỲ TRẢ LÃI TỪ 25/03/2020 ĐẾN 25/09/2020

Thứ 4, 18/03/2020

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin gửi tới Quý Trái chủ lời chào trân trọng.

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng ký ngày 11/09/2019 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCBS) và Công ty CP Thủy điện Đakrông (ĐAKRÔNG);

Với tư cách là Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái Phiếu DAKRONG_BOND_2019 do ĐAKRÔNG phát hành ngày 25/09/2019, VCBS xin thông báo tới Quý Trái chủ lãi suất trái phiếu DAKRONG_BOND_2019 áp dụng cho kỳ trả lãi từ 25/03/2020 đến 25/09/2020 là: 10.9%/năm (Mười phẩy chín phần trăm).

Trân trọng./.

Theo VCBS