Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021

Thứ 4, 30/12/2020

Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàngTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo lịch nghỉ giao dịch Tết dương lịch năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày nghỉ giao dịch: Thứ Sáu, ngày 01/01/2021.

- Ngày giao dịch trở lại: Thứ Hai, ngày 04/01/2021.

Trân trọng thông báo./.

 

Theo VCBS