Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO NGÀY CHỐT TRÁI PHIẾU VCB_BOND_RL06_2018_02

Thứ 3, 12/10/2021

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) số 02/2018/VCB-VCBS ký ngày 18/10/2018;

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_02) phát hành ngày 26/10/2018 cho các Trái chủ, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán và ngày tạm ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu cụ thể như sau :

1. Trái phiếu ngừng chuyển nhượng :     

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018

  (Phát hành ngày 26/10/2018, tổng mệnh giá 100,25 tỷ)

- Mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_02

- Kỳ hạn Trái phiếu: 06 năm

- Ngày Phát Hành Trái phiếu: 26/10/2018

- Ngày Đáo Hạn Trái phiếu: 26/10/2024

- Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ

- Lãi suất Trái phiếu cho kỳ trả lãi 26/10/2021: 6,5%/năm                              

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và thanh toán trái tức:           

- Ngày Đăng Ký Cuối Cùng: 15/10/2021

- Ngày đến hạn thanh toán trái tức: 26/10/2021

3. Thời gian ngừng nhận chuyển nhượng:

VCBS sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu:VCB_BOND_RL06_2018_02) phát hành ngày 26/10/2018 vào ngày 18/10/2021.                                                          

Trân trọng thông báo./

Theo VCBS