Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Thứ 2, 07/01/2019

1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Đà Nẵng

2. Mã số thuế: 0101248046-002

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 135 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

4. Điện thoại: 02363888991

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Tên đơn vị cung cấp chương trình hóa đơn điện tử

Mã số thuế đơn vị cung cấp

01

Hóa đơn GTGT

01GTKT0/001

CC/19E

  300

0000001

0000300

01/01/2019

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

0106869738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng.

7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.)sau chữ số hàng đơn vị.

Kính báo./.

Theo VCBS