Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thứ 6, 28/12/2018

1. Tên tổ chức khởi tạo hóa đơn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM

2. Mã số thuế: 0101248046-001

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1 & Lầu 7 tòa nhà Greenstar, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

4. Điện thoại: 028.38200799

5. Các loại hóa đơn phát hành:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

1

Hóa đơn GTGT

01GTKT0/001

BB/19E

1500

0000001

0001500

01/01/2019

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: Cục thuế TP.HCM

Kính báo./.      

Theo VCBS