Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO TẠM DỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ

Thứ 6, 07/04/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ để bảo trì hệ thống định kỳ, cụ thể như sau:

Thời gian tạm dừng cung cấp dịch vụ: từ 18h00 ngày thứ Sáu 07/04/2017 đến 17h30 ngày thứ Bảy 08/04/2017.

Ghi chú:

- Trong thời gian VCBS tạm dừng cung cấp dịch vụ để bảo trì hệ thống định kỳ, Quý khách hàng không thể truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến VCBS Trading.

- Kết thúc thời gian bảo trì hệ thống, Quý khách cần cập nhật lại các ứng dụng Home Trading/Mobile App Trading (nếu đã từng được cài đặt) trước khi truy cập vào các hệ thống giao dịch trực tuyến này.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS