Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO THÀNH LẬP PHÒNG GIAO DỊCH TÂY HỒ

Thứ 2, 17/07/2017

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ - UBCK ngày 14/07/2017 của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thông báo thành lập phòng giao dịch VCBS Tây Hồ trên địa bàn Hà Nội như sau:

- Tên Phòng Giao dịch: Phòng giao dịch Tây Hồ

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 3, số 565 Đường Lạc Long Quân , Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024. 32191048 (ext: 100). Fax: 024. 32191049

- Nghiệp vụ được phép thực hiện: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS