Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Thứ 2, 10/09/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo: Kể từ ngày 10/09/2018, VCBS áp dụng biểu phí dịch vụ chứng khoán mới với một số thay đổi như sau:

Gói dịch vụ

Mức phí giao dịch

Lãi suất hỗ trợ tài chính

Chủ động

0.15% GTGD

12%/năm

Có tư vấn

0.18% GTGD

12%/năm

Chi tiết biểu phí dịch vụ chứng khoán, Quý khách vui lòng xem tại www.vcbs.com.vn.

Trân trọng./.

Theo VCBS