Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thứ 3, 30/10/2018

- Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-VCB-TCCB ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc miễn nhiệm cán bộ;

- Căn cứ Quyết định số 2453/QĐ-VCB-TCCB ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc giao nhiệm vụ đối với cán bộ.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc thay đổi Giám đốc VCBS Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty VCBS Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh đối với ông Tống Minh Tuấn kể từ ngày 30/10/2018.

2. Giao ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc Công ty VCBS kiêm nhiệm vụ Giám đốc Công ty VCBS Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh kể từ ngày 30/10/2018.

Trân trọng thông báo./.

 

Theo VCBS