Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ GIAO DỊCH TRONG DỊP LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2017

Thứ 3, 28/03/2017

Căn cứ công văn số 2750/UBCK-PTTT ngày 23/05/2016 của UBCKNN về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2017.

Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017 như sau:

I. Nghỉ dịp Giỗ tổ Hùng Vương

- Thời gian nghỉ: Nghỉ ngày 06/4/2017 (Thứ Năm) tức ngày 10 tháng 3 năm Đinh Dậu.

II. Nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

- Thời gian nghỉ: Nghỉ từ ngày 29/4/2017 (Thứ Bảy) đến hết ngày 02/5/2017 (Thứ Ba).

Trân trọng kính báo./.

Theo VCBS