Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ GIAO DỊCH TRONG DỊP LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2018

Thứ 4, 18/04/2018

Căn cứ công văn số 3232/UBCK-PTTT ngày 29/05/2017 của UBCKNN về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2018. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2018 như sau:

I. Nghỉ dịp Giỗ tổ Hùng Vương

- Thời gian nghỉ: thứ Tư, ngày 25/4/2018 (nghỉ theo Luật Lao động).

II. Nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

- Thời gian nghỉ: thứ Hai, ngày 30/4/2018 và thứ Ba, ngày 01/5/2018 (nghỉ theo Luật Lao động).

Trân trọng kính báo./.

Theo VCBS