Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẢI TIẾN SẢN PHẨM GIAO DỊCH KÝ QUỸ NGẮN HẠN (MARGIN QUICK)

Thứ 5, 26/10/2017

Với mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm giao dịch ký quỹ, đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng, Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã thực hiện cải tiến sản phẩm giao dịch ký quỹ ngắn hạn (Margin quick) để cung cấp loại hình vay ký quỹ hiện đại hơn.

Theo đó, sản phẩm Margin quick sẽ có thời hạn cho vay tối đa là 10 ngày giao dịch, với mức lãi suất ưu đãi khi miễn lãi 3 ngày giao dịch đầu tiên, kết hợp cùng danh mục cổ phiếu có tính thị trường cao, thanh khoản lớn.

Với những đặc điểm nói trên, sản phẩm Margin quick được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tối ưu hóa chi phí đặc biệt trong những giao dịch theo chiến thuật đầu tư ngắn hạn T+3 và đa dạng cơ hội đầu tư với những mã chứng khoán ký quỹ mới.

Trong tình hình thị trường chứng khoán ngày càng nhiều biến động, sản phẩm Marign quick là công cụ hỗ trợ tài chính cần thiết nhằm gia tăng lợi nhuận cho những nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm, mong muốn tận dụng cơ hội trong biến động của những cổ phiếu có tính thị trường cao hoặc trong giai đoạn thị trường tích lũy.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS