Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AN GIANG

Thứ 5, 17/09/2020

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-UBCK ban hành ngày 16/09/2020 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước về việc chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện và thu hồi Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Công ty chứng khoán.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc đóng cửa Văn phòng đại diện An Giang tại địa chỉ: số 30 - 31 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS