Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG VÕ THỊ HỒNG TRANG

Thứ 5, 06/08/2020
Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của bà: Võ Thị Hồng Trang ngày 05/08/2020. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau: Sổ gốc Tên cổ đông: Võ Thị Hồng Trang Số CMT/Hộ chiếu: 042183000087 Cấp ngày: 07/05/2015 Tại: Cục cảnh sát Mã cổ đông: HVN - 04367 Số cổ phần sở hữu: 800(Tám trăm) cổ phần Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam sẽ cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Võ Thị Hồng Trang. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hội sở chính: 024.39366990 (máy lẻ: 194, 193, 139) Chi nhánh TP. HCM: 028.8208116 (máy lẻ: 621) Chi nhánh Đà Nẵng: 023.63888991 (máy lẻ: 882) Kính báo !
Theo VCBS