Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2019

Thứ 3, 09/04/2019

Căn cứ Công văn số 6519/VPCP-KGVX ngày 11/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và công văn số 3329/UBCK-PTTT ngày 25/5/2018 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2019, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 như sau:

1. Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương:

- Ngày nghỉ giao dịch: thứ Hai ngày 15/4/2019 (Nghỉ bù theo Luật Lao động).

- Ngày giao dịch trở lại: thứ Ba 16/4/2019.

2. Nhân dịp Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5:

- Ngày nghỉ giao dịch: từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 1/5/2019.

- Ngày giao dịch trở lại: thứ Năm 2/5/2019.

- Ngày đi làm bù: thứ Bảy 4/5/2019.

Ghi chú: Trong ngày thứ Bảy (4/5/2019) làm bù, thị trường không giao dịch mua/bán chứng khoán. Các giao dịch khác tại VCBS, các thanh toán lãi, gốc đối với trái phiếu và gốc đối với tín phiếu tại VSD thực hiện bình thường.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS