Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG TIN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU VCBS_BOND_2019_1

Thứ 2, 24/08/2020

Kính gửi: Các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) xin gửi tới Quý Khách Hàng lời chào trân trọng và cảm ơn về sự hợp tác trong thời gian qua.

Căn cứ:

- Các Điều Khoản VàĐiều Kiện Của Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin Chào Bán Trái Phiếu VCBS_BOND_2019_1 đãđược ban hành ngày 23/10/2019 (Các Điều Khoản Và Điều Kiện);

- Đơn đề nghị mua lại trái phiếu trước hạn của khách hàng (Đơn Đề Nghị Của Khách Hàng);

Liên quan tới giao dịch phát hành trái phiếu riêng lẻ trái phiếu VCBS phát hành năm 2019, bằng văn bản này, VCBS kính thông báo tới Quý Khách VCBS sẽ mua lại trước hạn trái phiếu VCBS với các điều kiện cụ thể:

Mã trái phiếu

VCBS_BOND_2019_1

Phương thức mua lại

Mua lại theo yêu cầu của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có đơn đề nghị mua lại trước hạn

Ngày Chủ Sở Hữu Trái Phiếu dự kiến bán lại trước hạn

15/09/2020

Ngày Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu

15/09/2020

Tổng khối lượng trái phiếu mua lại

3.500 trái phiếu

Tổng mệnh giá mua lại

3.500.000.000 VND (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Giá mua lại đề xuất đối với mỗi Trái Phiếu

Bao gồm: Mệnh giá gốc 1.000.000 VND/Trái Phiếu và tiền Lãi chưa thanh toán tính trên Khoản Gốc của các Trái Phiếu Mua Lại Trước Hạn tính từ ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày Ngày Mua Lại Trước Hạn;

Hình thức thanh toán

Chuyển khoản vào tài khoản đã đăng ký của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Quý Khách Hàng có thể liên hệ trực tiếp với VCBS để tiếp tục trao đổi chi tiết về giao dịch này. Đầu mối thông tin liên hệ tại VCBS:

- Phòng Kinh doanh Vốn và Trái phiếu.

- Điện thoại: +84 4 3936 6990 (số máy lẻ: 217).

- E-mail: treasury@vcbs.com.vn

VCBS rất hy vọng sẽ được hợp tác với Quý Khách Hàng trong thời gian tới.           

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS