Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS TIẾP TỤC LÀ THÀNH VIÊN ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2018

Thứ 3, 09/01/2018

Căn cứ quyết định số 2651/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ngày 25/12/2017 về việc công bố danh sách thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ năm 2018, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiếp tục là một trong những thành viên tham gia đấu thầu Trái phiếu Chính phủ năm 2018.

Cũng tại ngày 25/12/2017, Bộ Tài chính đã công bố bảng đánh giá xếp hạng thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2017. Trên cơ sở đánh giá xếp hạng thành viên theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục 03 Thông tư số 111/2015/TT-BTC, báo cáo hoạt động của các thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2017 và số liệu tham gia thị trường sơ cấp và thứ cấp của các thành viên, Bộ Tài chính đã xếp hạng VCBS đứng vị trí thứ hai theo khối công ty chứng khoán và vị trí thứ chín trong tổng số 21 thành viên là những công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2651/QĐ-BTC ngày25/12/2017)

TT

Mã TV

Tên TV

1

002

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

2

009

Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3

011

Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

4

026

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

5

086

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh

6

ACB

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

7

BID

Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

8

BOS

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

9

CTG

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

10

HDB

Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

11

LPB

Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

12

MBB

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

13

MSB

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

14

SEA

Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

15

SGT

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

16

TCB

Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

17

TPB

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

18

VBA

Công ty TNHH một thành viên Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

19

VCH

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

20

VIB

Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

21

VPB

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

22

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

23

 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Theo VCBS