Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS VÀO TOP 10 CTCK CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN LỚN NHẤT SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI TRONG QUÝ 3/2018

Thứ 2, 08/10/2018

Ngày 08/10/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin 10 (Mười) CTCK có thị phần Môi giới chứng khoán lớn nhất quý 3/2018.

Theo đó, VCBS tiếp tục là một trong Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Niêm yết lớn nhất và Trái phiếu Chính phủ lớn nhất trên HNX trong Quý 3/2018. Cụ thể:

STT

Thị trường

Thị phần nắm giữ

1

Thị trường Cổ phiếu niêm yết

3.51%

2

Thị trường Trái phiếu Chính phủ

> 10%

Nguồn: HNX

Cũng trong quý 3/2018, VCBS là thành viên thứ 9 chính thức triển khai sản phẩm chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội. Nhân dịp này, toàn bộ khách hàng mở tài khoản và giao dịch CKPS trên toàn hệ thống của VCBS sẽ được trải nghiệm Công nghệ giao dịch trực tuyến thuận tiện, Hệ thống quản trị rủi ro hiện đại và hưởng Mức phí giao dịch chỉ 5000 đồng/HĐTL.

Theo VCBS