Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VIETCOMBANK ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN VIỆT ANH - PHÓ GIÁM ĐỐC VCBS LÀM TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MỸ

Thứ 6, 04/10/2019

Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-VCB-TCNS ngày 18/09/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

VCBS trân trọng thông báo ông Trần Việt Anh - Phó Giám đốc VCBS được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Mỹ kể từ ngày 19/09/2019.

Trân trọng./.

Theo VCBS