Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ TẠI VCBS HỘI SỞ CHÍNH

Thứ 2, 10/04/2017

Ngày 07/04/2017, tại Hội sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ một số Phòng tại Hội sở chính. Tham dự buổi lễ có ông Vũ Quang Đông - Ủy viên Hội đồng thành viên – Giám đốc VCBS; ông Lê Việt Hà - Phó Giám đốc VCBS cùng đại diện lãnh đạo các Phòng ban tại Hội sở chính.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhuận - Trưởng phòng Tổ chức và Đào tạo đã công bố các quyết định của Hội đồng thành viên về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, theo đó:

- Tại quyết định số 86/QĐ-VCBS-HĐTV ngày 05/04/2017, Chủ tịch HĐTV VCBS đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Mai Công Trà Giang - Trưởng phòng Hỗ trợ giao dịch chứng khoán - giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh vốn và Trái phiếu;

- Tại quyết định số 88/QĐ-VCBS-HĐTV ngày 05/04/2017, Chủ tịch HĐTV VCBS đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Vũ Lê Mai Hương - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - giữ chức vụ Trưởng phòng Hỗ trợ giao dịch chứng khoán;

- Tại quyết định số 85/QĐ-VCBS-HĐTV ngày 05/04/2017, Chủ tịch HĐTV VCBS đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đường Khánh Việt - Phó Trưởng phòng giao dịch Giảng Võ - giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch Tây Hồ;

- Tại quyết định số 89/QĐ-VCBS-HĐTV ngày 05/04/2017, Chủ tịch HĐTV VCBS đã ký quyết định giao nhiệm Phụ trách phòng Dịch vụ khách hàng đối với bà Lê Thị Thanh Nhành - Phó Trưởng Dịch vụ khách hàng.

Ông Vũ Quang Đông (thứ 2 từ phải sang) - Ủy viên HĐTV, Giám đốc VCBS; ông Lê Việt Hà (ảnh phải) - Phó Giám đốc VCBS; ông Nguyễn Văn Nhuận (ảnh trái) - Trưởng phòng TCĐT chụp hình lưu niệm cùng với các tân lãnh đạo phòng.

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, bà Mai Công Trà Giang - tân Trưởng phòng Kinh doanh vốn và Trái phiếu đã bày tỏ sự vinh dự, lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo VCBS đối với cá nhân bà cũng như các cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm đợt này. Bà Mai Công Trà Giang hứa sẽ tâp trung thực hiện đủ, đúng các chỉ đạo của Ban Giám đốc, nhanh chóng nắm bắt công việc, kiện toàn tổ chức Phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh được Ban lãnh đạo giao.

Theo VCBS