Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ TẠI VCBS HỘI SỞ CHÍNH

Thứ 4, 01/11/2017

Ngày 01/11/2017, tại Hà Nội, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã tổ chức Lễ Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ một số Phòng tại Hội sở chính. Tham dự buổi lễ có ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng thành viên, Giám đốc VCBS; ông Lê Việt Hà - Phó Giám đốc VCBS; Ông Trần Việt Anh - Phó Giám đốc VCBS; ông Trần Việt Hưng – Phó Giám đốc VCBS cùng lãnh đạo các Phòng ban tại Hội sở chính.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhuận - Trưởng phòng Tổ chức và Đào tạo đã công bố các quyết định của Hội đồng thành viên về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, theo đó:

- Tại quyết định số 300/QĐ-VCBS-TCĐT ngày 31/10/2017, Giám đốc VCBS đã ký quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Nhàn - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Dịch vụ khách hàng giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng.

- Tại quyết định số 301 và 303/QĐ-VCBS-TCĐT ngày 31/10/2017, Giám đốc VCBS đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Mai Ngọc Kha - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản trị rủi ro giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Phát triển sản phẩm.

- Tại quyết định số 304/QĐ-VCBS-TCĐT ngày 31/10/2017, Giám đốc VCBS đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Minh Hoàng - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Phân tích và Nghiên cứu giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị rủi ro.

- Tại quyết định số 305/QĐ-VCBS-TCĐT ngày 31/10/2017, Giám đốc VCBS đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp HSC giữ chức vụ Trưởng phòng Phân tích và Nghiên cứu.

- Tại quyết định số 306/QĐ-VCBS-TCĐT ngày 31/10/2017, Giám đốc VCBS đã ký quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp HSC đối với bà Lương Thúy Ngân – Phó trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp HSC.

Ông Lê Mạnh Hùng (thứ 3 từ phải sang) - Ủy viên HĐTV, Giám đốc VCBS chụp hình lưu niệm cùng với các tân lãnh đạo phòng.

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, bà Lê Thị Thanh Nhàn - tân Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng đã bày tỏ sự vinh dự, lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc VCBS đối với cá nhân bà cũng như các cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm đợt này. Bà Lê Thị Thanh Nhàn hứa sẽ tập trung thực hiện đủ, đúng các chỉ đạo của Ban Giám đốc, nhanh chóng nắm bắt công việc, kiện toàn tổ chức Phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh được Ban lãnh đạo giao.

Theo VCBS