Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

THỊ PHẦN MÔI GIỚI QUÝ 3: VCBS TIẾP TỤC GIỮ VỊ TRÍ TOP 10 CTCK CÓ THỊ PHẦN LỚN NHẤT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thứ 4, 02/10/2019

Ngày 02/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin 10 (Mười) CTCK có thị phần Môi giới chứng khoán lớn nhất quý 3/2019.

Theo đó, VCBS tiếp tục giữ vị trí Top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên toàn bộ các thị trường giao dịch tại HNX như: Trái phiếu Chính phủ, Cổ phiếu niêm yết, Cổ phiếu thị trường Upcom và Chứng khoán phái sinh. Cụ thể:

STT

Thị trường

Thị phần nắm giữ

1

Trái phiếu Chính phủ

> 10%

2

Cổ phiếu niêm yết

3.75%

3

Chứng khoán phái sinh

1.08%

4

Cổ phiếu thị trường UPCoM

4.11%

Nguồn: HNX

Hiện nay, VCBS cũng đang tổ chức chương trình ưu đãi lớn dành cho toàn bộ khách hàng mở mới tài khoản giao dịch trên toàn hệ thống như sau: (1) Hưởng phí ưu đãi 0,15%/tổng giá trị giao dịch; (2) Phí giao dịch chứng khoán phái sinh 5.000 VNĐ/hợp đồng; (3) Lãi suất hỗ trợ tài chính 10,50%/năm trong 6 tháng kể từ ngày mở tài khoản; (4) Miễn lãi Margin trong 2 ngày giao dịch.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 1900 98 9999 hoặc truy cập website www.vcbs.com.vn.

Theo VCBS