Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

THỊ PHẦN MÔI GIỚI: TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, CỔ PHIẾU THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT VÀ CỔ PHIẾU THỊ TRƯỜNG UPCOM TẠI VCBS ĐỀU ĐỨNG TRONG TOP 10 CTCK CÓ THỊ PHẦN LỚN NHẤT TRÊN HNX TRONG QUÝ 1/2017

Thứ 5, 13/04/2017

Ngày 13/04/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin 10 (mười) công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất trong hoạt động môi giới: Trái phiếu Chính phủ, Cổ phiếu thị trường Niêm yết và Cổ phiếu thị trường Upcom lớn nhất trên HNX trong quý 1/2017.

Theo đó, thị phần của VCBS trong toàn bộ các mảng hoạt động này đều đứng trong 10 (mười) công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất. Cụ thể như sau:

STT

Hoạt động môi giới

Vị trí

Thị phần (%)

1

Trái phiếu Chính phủ

02 (hai)

trên 10%

2

Cổ phiếu thị trường Niêm yết

08 (tám)

3.98%

3

Cổ phiếu thị trường Upcom

10 (mười)

4.23%

 CBTT: 10 (Mười) CTCK có thị phần Môi giới chứng khoán lớn nhất Quý 1/2017 tại Sở GDCK Hà Nội

Theo VCBS