Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

VCBS THAM DỰ TỌA ĐÀM "NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU, TIỀN TỆ VÀ NGOẠI HỐI NĂM 2017" TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA HIỆP HỘI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

Thứ 2, 16/01/2017

Ngày 13/01/2017, tại Hà Nội, Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2016.

Tham dự hội nghị bao gồm đại diện khách mời từ Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban giam sát tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Thế giới, các kênh thông tin tài chính như Bloomberg, Thomson Reuters cùng đại diện Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) và các đại biểu đại diện cho 59 hội viên của Hiệp hội.

Ông Phạm Thanh Hà – Chủ tịch chủ tịch VBMA phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Phạm Thanh Hà – Chủ tịch chủ tịch VBMA đã nêu bật các các kết quả đạt được của thị trường trái phiếu trong năm 2016 và khẳng định vai trò của thị trường trái phiếu là kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp và là một bộ phận vô cùng quan trọng của thị trường vốn Việt Nam. Phát triển thị trường vốn trong đó có sự gắn kết chặt chẽ giữa sự phát triển thị trường trái phiếu với thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối là trọng tâm hoạt động của VBMA trong năm 2017 cũng như trong nhiệm kỳ III.

Tại hội nghị này, lần đầu tiên chương trình đối thoại chính sách giữa các hội viên VBMA với đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối được tổ chức bên cạnh đối thoại về thị trường trái phiếu.

Ông Phan Anh Vũ – Phó Giám đốc VCBS, đại diện Công ty tại buổi tọa đàm “Nhận định tình hình thị trường trái phiếu, tiền tệ và ngoại hối năm 2017”.

Cũng tại hội nghị, ông Phan Anh Vũ – Phó Giám đốc VCBS đã đại diện Công ty cùng với các chuyên gia và khách mời tham dự tọa đàm “Nhận định tình hình thị trường trái phiếu, tiền tệ và ngoại hối năm 2017”. Tại buổi tọa đàm này, các thành viên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ góc nhìn, nhận định, đánh giá, dự báo về xu hướng diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính nói chung và cụ thể là thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ thị trường ngoại hối trong năm 2017 với các dự đoán tình hình về các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam và chia sẻ về các chiến lược kinh doanh cho năm 2017.

Theo VCBS