Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

VCBS: THỊ PHẦN GIÁ TRỊ MÔI GIỚI CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ QUÝ II VÀ BÁN NIÊN NĂM 2017 VÀO TOP 10 CTCK HÀNG ĐẦU TẠI SGDCK TP.HCM

Thứ 4, 05/07/2017

Ngày 05/07/2017, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã công bố thông tin thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ Quý II và bán niên năm 2017 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu.

Theo đó, VCBS là một trong Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt 3.55% thị phần giao dịch của toàn thị trường trong quý II năm 2017 và 3.41% thị phần giao dịch của toàn thị trường bán niên năm 2017.

THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MÔI GIỚI CP & CCQ QUÝ II NĂM 2017

CỦA 10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU TẠI SGDCK TP.HCM

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

15,35%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HSC

9,38%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

VCSC

6,80%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

VNDS

6,74%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVSC

6,50%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

MBS

6,46%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

ART

5,90%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

SHS

5,65%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCBS

3,55%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BSC

3,38%

 

THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MÔI GIỚI CP&CCQ BÁN NIÊN NĂM 2017

CỦA 10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU TẠI SGDCK TP.HCM

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

14,85%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HSC

9,87%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

VCSC

7,16%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

VNDS

6,76%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVSC

6,70%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

MBS

6,25%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

SHS

5,84%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

ART

4,94%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BSC

3,87%

10

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCBS

3,41%

Theo VCBS