Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

VCBS: THỊ PHẦN MÔI GIỚI CỔ PHIẾU THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT VÀ THỊ PHẦN MÔI GIỚI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUÝ II VÀ BÁN NIÊN NĂM 2017 VÀO TOP 10 CTCK LỚN NHẤT TẠI SỞ GDCK HÀ NỘI

Thứ 5, 06/07/2017

Ngày 05/07/2017, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin 10 (Mười) CTCK có thị phần Môi giới chứng khoán lớn nhất Quý II và 6 tháng đầu năm 2017 tại Sở GDCK Hà Nội.

Theo đó, VCBS là một trong 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết và thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất tại Sở GDCK Hà Nội. Cụ thể:

 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS)

Thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội

Thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ tại Sở GDCK Hà Nội

Quý II năm 2017

3.33%

Nhóm có thị phần trên 10%

6 tháng năm 2017

3.58%

 

Theo VCBS