Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

VCBS VÀO TOP 10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI LỚN NHẤT SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thứ 4, 05/10/2016

Ngày 05/10/2016, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý III năm 2016 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu.

Theo đó, VCBS là một trong Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với thị phần đóng góp chiếm 3.41% thị phần giao dịch của toàn thị trường.

THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MÔI GIỚI CP&CCQ QUÝ III NĂM 2016 CỦA 10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU TẠI SGDCK TP.HCM


Nguồn: SGDCK TP.HCM

Với việc tập trung đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại nhất thị trường trong thời gian vừa qua, cùng với việc không ngừng phát triển sản phẩm dịch vụ ngày càng đa dạng, thân thiện và tiện lợi, VCBS cam kết sẽ tiếp tục mang tới những sản phẩm ưu việt để tối đa hóa hiệu quả đầu tư của Khách hàng.

Theo VCBS