Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

VCBS VÀO TOP MƯỜI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI LỚN NHẤT TẠI HNX TRONG QUÝ 3/2017

Thứ 5, 12/10/2017

Ngày 12/10/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 3/2017 của Mười (10) công ty chứng khoán hàng đầu.

Theo đó, VCBS tiếp tục là một trong Mười (10) công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại các thị trường: Cổ phiếu niêm yết; Upcom và Trái phiếu Chính phủ tại HNX. Cụ thể:

STT

Thị trường

Thị phần nắm giữ

1

Thị trường Cổ phiếu niêm yết

3.05%

2

Thị trường Upcom

4.73%

3

Thị trường Trái phiếu Chính phủ

Nhóm có thị phần trên 10%

Nguồn: HNX

Cũng trong tháng 10, tại Hội nghị thành viên thường niên năm 2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tôn vinh Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) là “Một trong những công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu 2016 - 2017”.

Theo VCBS